Књиге

Књига Братство Милићевићи -
Прво издање
Књига Братство Милићевићи -
Друго издање
Књига Војвода Глигор
Милићевић
Књига Никола Милићевић
Луњевица

Часописи

Лист Братства Милићевића
Прво издање
Лист Братства Милићевића
Друго издање
Лист Братства Милићевића
Треће издање
Лист Братства Милићевића
Четврто издање