Седиште Удружења у Београду

Ул. Грачаничка бр.10, 11000 Београд,Србија

Тел/факс  +381 11 2 632 544

Моб +381 64 0 803 736

www.bratstvomilicevica.rs

info@bratstvomilicevica.rs

ТР: 205-76782-20

ПИБ: 103443478

МБ: 17562495