Знаменити Милићевићи

Расељавањем Милићевића у разне крајеве, временом је настало разуђено братство, које је у прошлим вековима, у бројним политичким и економским кризама дало значајан допринос слободи и развоју српског народа у различитим сферама. У том доприносу су се посебно истакле поједине личности из братства Милићевића, које су дали значајан печат историјској и духовној сфери, као и научном и умјетничком стваралаштву.

Међу бројним знаменитим личностима наша пажња је усмерена на истакнуте појединце који су се доказали патриотизмом, јунаштвом, духовношћу, доброчинством и стваралаштвом.

Драга Милићевић Обреновић

Краљица Србије, супруга краља Александра Обреновића, последњег краља из династије Обреновића

Прочитај више

Никола Милићевић Луњевица

Трговац, председника Окружног суда рудничког, војвода I и II српског устанка, деда краљице Драге Милићевић Обреновић

Прочитај више

Мелентије Стеванов Милићевић
Духовник, обновитељ и архимандрит манастира Рача, један од вођа Првог српског устанка, војвода Соколске нахије, епископ - изабраник Шабачко-ужичке епархије и намесник београдског митрополита

Прочитај више

Глигор Милићевић

Војвода, гласовити српски јунак са простора старе Херцеговине

Прочитај више

Милан Ђ. Милићевић

Књижевник, политичар и етнограф, библиотекар Народне библиотеке Београд и државни саветник

Прочитај више

Раде Милићевић

Народни херој, политички комесар Рударске чете Краљевачког батаљона Прве пролетерске бригаде

Прочитај више

Вељко М. Милићевић

Писац, прозаист модернизма, преводилац и публициста

Прочитај више

Никола Милићевић

Писац

Прочитај више

Коста И. Милићевић

Уметник

Прочитај више

Јован Милићевић

Глумац

Прочитај више

Живко Милићевић

Публициста

Прочитај више

Никола Милићевић - Нико

Публициста

Драгољуб Драшко Милићевић

Научни стваралац

Мирослав Милићевић

Научни стваралац